Personvernerklæring for sign production as

Behandlingsansvarlig

Daglig Leder er på vegne av sign production as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger og hvordan disse opplysningene benyttes.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer, bransje og webadresse

Vi lagrer i tillegg eventuelle kommentarer lagt inn av brukeren av nettstedet.

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med registrering av deg som ny kunde av sign production as.

Vi benytter Informasjonskapsler/cookies på være nettsider for å registerere trafikk på nettsiden gjennom bruk av google analytics og på den måten gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette er Wepe Regnskap (fakturering), Hokas Kredittadminstrasjon (fordringsoppfølging) samt forskjellige fraktselskap gjennom transportsentralen Consignor.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres i vårt aktive kunderegister på ubestemt tid. Dataene beholdes for bedre å kunne ivareta gjenbestillinger i fremtiden.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Sign production as har ikke eget personvernombud. Daglig leder svarer for selskapets forpliktelser omkring personvern. 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

personvern@signproduction.no

sign production as

runnivegen 27

2150 Årnes